အောင်လက်မှတ်များ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

CCC

CCC

အီး

အီး

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ် လက်မှတ်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ် လက်မှတ်

ISO9001

ISO9001

ISO45001

ISO45001

မူပိုင်ခွင့် 1- Shockproof Lithium ဘက်ထရီ

မူပိုင်ခွင့် 1- Shockproof Lithium ဘက်ထရီ

မူပိုင်ခွင့် 3- အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းသော ဆိုလာပြား

မူပိုင်ခွင့် 3- အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းသော ဆိုလာပြား

မူပိုင်ခွင့် 5-Explosion-proof Heat Dissipation Lithium ဘက်ထရီ

မူပိုင်ခွင့် 5-Explosion-proof Heat Dissipation Lithium ဘက်ထရီ

မူပိုင်ခွင့် 7-ချိန်ညှိနိုင်သော ဆိုလာပြား

မူပိုင်ခွင့် 7-ချိန်ညှိနိုင်သော ဆိုလာပြား

မူပိုင်ခွင့် 9- Self-Adjust Solar Street Light

မူပိုင်ခွင့် 9- Self-Adjust Solar Street Light

မူပိုင်ခွင့် 11- ချိန်ညှိနိုင်သော တောက်ပမှု လမ်းမီး

မူပိုင်ခွင့် 11- ချိန်ညှိနိုင်သော တောက်ပမှု လမ်းမီး

မူပိုင်ခွင့် 13-Repellent Street Light

မူပိုင်ခွင့် 13-Repellent Street Light

မူပိုင်ခွင့် 15- ယာဉ်တိုက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး လမ်းမီး

မူပိုင်ခွင့် 15- ယာဉ်တိုက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး လမ်းမီး

အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းလက်မှတ်

အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းလက်မှတ်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဘေးကင်းရေး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဘေးကင်းရေး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်

CQC

CQC

တရုတ် စွမ်းအင်ချွေတာရေး ထုတ်ကုန် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

တရုတ် စွမ်းအင်ချွေတာရေး ထုတ်ကုန် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

ISO14001

ISO14001

တိုင်းတာမှု ကိုက်ညီမှု

တိုင်းတာမှု ကိုက်ညီမှု

မူပိုင်ခွင့် 2- ရေစိုခံ အင်းဆက်ပိုးမွှားဆေးမီးချောင်းများ

မူပိုင်ခွင့် 2- ရေစိုခံ အင်းဆက်ပိုးမွှားဆေးမီးချောင်းများ

မူပိုင်ခွင့် 4- လေကိုသန့်စင်ပေးနိုင်သော ဆိုလာလမ်းမီး အမျိုးအစားသစ်

Patent 4-Solar Street Light သည် လေကိုသန့်စင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။

မူပိုင်ခွင့် 6- ရေစိုခံခြင်ဆေးမီးအိမ်များ

မူပိုင်ခွင့် 6- ရေစိုခံခြင်ဆေးမီးအိမ်များ

စိမ်းလန်းသောအပင်များကို စိုက်ပျိုးနိုင်သော ဆိုလာမီးအိမ် မူပိုင်ခွင့် ၈

စိမ်းလန်းသောအပင်များကို စိုက်ပျိုးနိုင်သော ဆိုလာမီးအိမ် မူပိုင်ခွင့် ၈

မူပိုင်ခွင့် 10- Rotatable Street Light

မူပိုင်ခွင့် 10- Rotatable Street Light

သိုလှောင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော မူပိုင်ခွင့် 12-အကာအကွယ်အခြေခံ

သိုလှောင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော မူပိုင်ခွင့် 12-အကာအကွယ်အခြေခံ

မူပိုင်ခွင့် 14-Solar Atmosphere Light

မူပိုင်ခွင့် 14-Solar Atmosphere Light

မူပိုင်ခွင့် 16- စွမ်းအင်ချွေတာသော လမ်းမီးအိမ် ခြင်ဆေးခွေအကျိုးသက်ရောက်မှု

မူပိုင်ခွင့် 16- စွမ်းအင်ချွေတာသော လမ်းမီးအိမ် ခြင်ဆေးခွေအကျိုးသက်ရောက်မှု